Szkolenia Wstępne BHP.

Cena szkolenia – od 25 zł brutto.

Wymóg przeprowadzenia szkoleń z zakresu bhp, w tym instruktażu stanowiskowego dla pracownika przez bezpośredniego przełożonego wskazany jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy muszą odbyć szkolenie wstępne ogólne.

Szkolenie to przeprowadza BHP-owiec lub inna osoba wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności, oraz pracodawca (instruktarz stanowiskowy, 2 część szkolenia wstępnego).

Jako firma BIOPOZ wraz ze szkleniem udostępniamy Państwu program szkolenia:

 

„§ 7. 1. Programy szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego, określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk opracowuje pracodawca lub w porozumieniu z pracodawca — jednostka, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie ramowych programów szkolenia.”

 

Wzór karty szkolenia można pobrać tutaj, a dla stanowisk administracyjno – biurowych, tutaj.

Jeśli zamierzają Państwo zatrudnić nowego pracownika, lub kogoś już Państwo zatrudnili, zapraszamy do kontaktu, chętnie sprawdzimy czy wszystkie formalności związane z BHP zostały spełnione.