Do pobrania

Przydatne rzeczy do pobrania.

Karta szkolenia wstępnego wraz z informacją o zapoznaniu z ryzykiem zawodowym. Stanowiska Robotnicze oraz Pracownicy Administracyjni w warunkach uciążliwych.

Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami BHP, PPOŻ., INSTRUKCJAMI itp. dla PRACOWNIKA oraz dla ZLECENIOBIORCY.

Inne.