Organizacja próbnej ewakuacji.

Jeśli w Państwa zakładzie pracuje ponad 50 osób, to nie ma na co czekać, należy jak najszybciej przeprowadzić próbna ewakuację!

§ 17. 1. (Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.) Właściciel  lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

  1. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać — co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

  2. W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

  3. Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Pomagamy w organizacji ewakuacji począwszy od ustalenia terminu, poprzez przygotowanie obiektu i wyznaczenie/przeszkolenie osób odpowiedzialnych za przebieg ewakuacji. Przekazujemy stosowną informację do PSP i uczestniczymy w ćwiczeniach ewakuacyjnych.

Cena przeprowadzenie próbnej ewakuacji zaczyna się od 100 zł.

W celu przybliżenia oferty prosimy o kontakt.