Szkolenia okresowe BHP i PPOŻ.

Rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP, dzieli stanowiska pracy na 5 podstawowych grup:

§ 14.2. Szkolenie okresowe odbywają:
1) osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
3) pracownicy inżynieryjno – techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i    organizatorzy produkcji;
4) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby; 120
5) pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1—4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W związku z koniecznością przygotowania szczegółowego programu dla poszczególnej grupy, wraz z czasem szkolenia który narzuca ww. rozporządzenie, cena szkolenia dla 1 osoby przedstawia się następująco:

1) – osoby będące pracodawcami i inne osoby kierujące pracownikami – cena od 70 zł (szkolenie ważne do 5 lat)

2) – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – cena od 35 zł (szkolenie ważne do 3 lat)

3) – pracownicy inżynieryjno – techniczni – od 50 zł (szkolenie ważne do 5 lat)

4) – pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby – od 120 zł (szkolenie ważne do 5 lat)

5) – pracownicy administracyjno-biurowi i inni – od 30 zł (szkolenie ważne do 6 lat)

W celu złożenia oferty dostosowanej do pracowników Państwa Firmy prosimy o kontakt.

Informujemy, że wszystkie szkolenia prowadzone są przez specjalistów w zakresie BHP i ochrony PPOŻ. w związku z tym spełniamy wymagania zaktualizowanego rozporządzenia w sprawie służby BHP.