Wyprawka Pracodawcy.

Pracodawcą stajemy się w momencie zatrudnienia pierwszego pracownika nawiązując z nim stosunek pracy (np. umowa o pracę).

W związku z tym mamy szereg obowiązków oraz praw, są to m.in:

 • badania lekarskie dla pracownika (wszystkie badania przeprowadzana są na koszt pracodawcy),
 • przeszkolenie pracownika w zakresie BHP i instruktarzu stanowiskowego (szkolenie wstępne),
 • zapoznanie pracownika z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy,
 • zapewnienie pracownikom szkoleń okresowych,
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • itp. (tutaj można pobrać listę „obowiązków pracodawcy”).

Szanując czas i ogromną ilość formalności jakie musi wypełnić pracodawca oferujemy usługę o nazwie „wyprawka pracodawcy”.

W ramach tej usługi zapewniamy:

 • szkolenie dla Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (dla 1 osoby),
 • szkolenie wstępne dla pracowników (instruktarz ogólny oraz pomoc w przeprowadzeniu instruktarzu stanowiskowego),
 • opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego (1 stanowisko pracy),
 • sporządzenie instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń (komplet maksymalnie 3 sztuk),
 • szkolenie okresowe dla pracownika w ciągu 6 miesięcy od przyjęcia do pracy (1 osoba),

Wybierając „wyprawkę pracodawcy” mają Państwo przygotowaną pełną dokumentację związaną z zagadnieniami BHP i spokojną głowę przez kilka lat.

Całość to koszt 220 zł brutto, a więc oszczędzacie Państwo 100 zł (szkolenie wstępne – 30 zł, szkolenie dla Pracodawców – 100 zł, szkolenie okresowe dla pracowników – 45 zł, ryzyko zawodowe – 100 zł, instrukcje stanowiskowe – 45 zł).

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą zapraszam do kontaktu – tel. 793 911 998 lub mailowo: biopoz@biopoz.pl