Opracowywanie Dokumentacji Ryzyka Zawodowego.

Dokumentacja ryzyka zawodowego musi być sporządzona dla poszczególnych stanowisk pracy, lub dla grupy stanowisk na których występują podobne zagrożenia.

Ryzyko zawodowe powinno być aktualizowane nie rzadziej niż raz na 2 lata.

Dokumentacja, sporządzana jest dla stanowiska, nie dla pracownika w związku z tym nie ma znaczenia czy na danym stanowisku zatrudniona jest jedna osoba czy kilkadziesiąt.

Cena ryzyka zawodowego jest ściśle uzależniona od stanowiska pracy i występujących na nim zagrożeniach, w związku z tym cena sporządzenia dokumentacji ryzyka zawodowego ustalana jest indywidualnie, orientacyjna cena to około 100 zł/stanowisko.

W celu poznania szczegółów, zapraszamy do kontaktu.